Dine opgaver som frivillig vagt

Når du er frivillig vagt hos Roskildevagt, er du en del af et stort team, der er med til at sikre den bedste oplevelse for Roskilde Festivals gæster. Roskildevagt er ansvarlig for en tryg, sikker og hyggelig stemning i campingområderne L og N.

Dine opgaver vil være at opretholde denne gode stemning under åbningen og selve festivallen. Det vil du gøre i fællesskab med andre frivillige vagter, hvor du altid vil gå med en makker enten personen, som du tilmeldte dig med eller én, som vi vælger til dig. Som makkerpar vil I få varierende opgaver. Nedenfor er de forskellige opgaver beskrevet.

Opgaver som frivillig vagt: 

  • Servicevært: Som servicevært går du rundt på campingområdet. Dette er den primære opgave, der handler om at være der for gæsterne, svare på spørgsmål og holde et vågent øje med situationer, der kan have negative konsekvenser for trygheden på festivalen. Så snart du bærer den orange vest er du servicevært, lige meget hvilken opgave du ellers også har fået. 

  • Brandvagt - Som brandvagt går du rundt på campingområdet og er særligt opmærksom på situationer, der kan være brandfarlige. Desuden er du ansvarlig for at slukke mindre brænde, hvis de opstår. 

  • Bålvagt - Som bålvagt sidder du ved bålet ved agoraen i campingområdet, hygger dig med gæsterne og sørger for at bålet ikke brænder ud, men samtidigt heller ikke bliver en brandfare. 

  • Portvagt - Som portvagt står du i en port og foretager adgangskontrol. Dette indebærer kontrollere armbånd og kørselstilladelser. 

  • Højspændingsvagt - Som højspændingsvagt går du langs højspændingsledningen på tværs af hele festivalområdet. Din opgave er at sikre at der ikke er usikker ophold under højspændingen, hvilket kan være til fare for gæsterne. 

  • Renhold - Som renhold går du rundt på campingområdet og snakker med gæsterne. Din opgave er at uddele skraldesække til dem der har lyst til at samle skrald i deres camp, og desuden skal du sørge for at holde brandvejene fri fra større skrald (f.eks. ødelagte campingstole og lign.). Du er udstyret med handsker og skraldetang. 

  • Toiletvært - Som toiletvært står du for at der bliver holdt en god kø-kultur ved toiletterne. Din opgave er desuden at samle skrald omkring toiletterne og holde området og faciliteterne rene.

Vi sørger for rotation mellem opgaverne, således at vores frivillige ikke skal være det samme sted i 8 timer i træk. Som frivillig hos os, har du en supervisor, hvis største opgave er at sørge for at du har det godt. Husk at lade din supervisor vide hvis du gerne vil roteres, have en kort pause eller lign. 

Hvor meget skal du arbejde?

Alle vagter skal have 4 vagter af 8 timer.
Du vælger selv din vagtplan, som du kan tilpasse ift. dine musikønsker osv.

Vi beder dig møde 15 minutter inden din vagt. 

Vagterne ligger i tre perioder:

  • Nat: 23:00-07:00

  • Morgen: 07:00-15:00

  • Eftermiddag: 15:00-23:00

Inden din ankomst på festivalen beder vi dig gennemgå en vagtuddannelse, som alle vagter er forpligtede til at tage før festivalen. Uddannelsen foregår på internettet som E-learning og tager ca. 30 minutter. 

Vores forventninger til dig

Mød som aftalt

Hvis du ikke møder ind i ordentlig tid før din vagt, står der pludselig nogle få vagter med en alt for stor opgave. Hvis ikke du møder til tiden har vi for lidt vagter på pladsen og nogle andre må derfor blive længere. Det er ingen hemmelighed, at du gerne vil have hurtigt fri efter 8 timer på vagt, så kom til tiden, så de vagter som skal afløses kan få fri til tiden.

Hold radiodiciplin

Den udleverede radio må KUN bruges til relevant kommunikation. Dette skyldes, at nødopkald (brand, politi og ambulance) foretages over radioen. Hvis radioen benyttes til andre opkald, kan vi risikere at alvorlige kald bliver spærret. Hvis reglerne gentagne gange ikke bliver overholdt vil indvolverede personers armbånd blive klippet.

Giv besked ved sygdom

Hvis du mod forventning finder at din mave ikke kan holde til en uge på øl, sprut og hvidløgsbrød, og du er nødt til at lægge dig syg, så giv os besked hurtigst muligt! Du skal ikke vente til umiddelbart før din vagt, da vi skal have tid til at finde en afløser.

Udeblivelse

Hvis du udebliver fra en vagt uden nærmere aftale koster det 1.000 kroner. Det kan altså koste dig op til 4.000 kroner ikke at overholde dine vagter. 

Hold dig upåvirket før og under din vagt

Hvis du indtager alkohol/stoffer, mens du er på vagt, kræver Festivalledelsen at dit armbånd klippes, og du vil blive udvist fra festivalen. Hvis du endnu ikke har haft afholdt alle dine vagter, vil du blive talt som værende udebleven fra de resterende og bliver derfor opkrævet 1.000 kroner pr. vagt. Desuden vil festivalledelsen blackliste dig, så du aldrig mere kan blive festivalvagt, og du får tilsendt regningen på en billet, altså 2.125 kroner oveni. Reglerne gælder ligeledes, hvis du møder op til en vagt påvirket, så sørg for at slutte festen i god tid inden din vagt.